Logo

data structures and software dependability

computer science department

brandenburg university of technology cottbus - senftenberg

M. Sc. Jacek Chodak

latest update: October 09, 2017, at 02:54 PM

Contact

locationBuilding VG 1c - 2nd floor, Room 2.39
 Walther-Pauer-Str. 2
 D-03046 Cottbus
  
phone+49-(0)355-69-3826
fax+49-(0)355-69-3587
  
e-mailjacek [period] chodak [snail] b-tu [period] de

Short Biography

1997–2001Technical University of Szczecin, Szczecin, Poland. B.Eng. degree in Computer Science
2001–2003AGH University of Science and Technology, Cracov, Poland. MSc. degree in Computer Science
2011–2012Assistant – AGH University Of Science And Technology - Faculty of Physics and Applied Computer Science
2012–2015Institute of Nuclear Physics PAN, Cracow, Poland. Computer Science Specialist, delegated to DESY (Deutsche Elektronen-Synchrotron) in Hamburg to design and develop computer system for login and analysing data from RF test in the framework of XFEL.
2015–2017Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, IPP (Informations management, Processes, Projects), Hamburg, Germany. Software Engineer and Systems Integrator. Design and develop a facility management system for DESY campus.
10/2017Scientific staff member, BTU Cottbus

Teaching

 • Introduction into concurrency
 • Software Testing
 • Modeling and Analysis of Concurrent Systems with Petri Nets
 • Praktikum Softwarevalidation

Research interests

Publications

 • Neural systems using analysis of bio-signals in control of assistive devices for disabled persons [Neuronowe systemy sterowania urządzeniami wspomagającymi samoobsługę osób niepełnosprawnych wykorzystujące ocenę sygnałów biologicznych] / Jaromir PRZYBYŁO, Jacek CHODAK, Anna BRONIEC, Paweł WOŁOSZYN, Mirosław JABŁOŃSKI // W: Inżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 9, Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Ryszard Tadeusiewicz [et al.]. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2013. — ISBN: 978-83-7837-024-6. — S. 361–399. — Bibliogr. s. 395–399
 • Data integration in multimodal home care surveillance and communication system / Piotr AUGUSTYNIAK, Magdalena SMOLEŃ, Anna BRONIEC, Jacek CHODAK // W: Information technologies in biomedicine, Vol. 2 / eds. Ewa Piętka, Jacek Kawa. — Berlin; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2010. — (Advances in Intelligent and Soft Computing ; ISSN 1867–5662 ; 69). — ISBN 978-3-642-13104-2. — S. 391–402. — Bibliogr. s. 402, Abstr.
 • EOG based interface for people with physical disabilities / Jacek CHODAK // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2010 vol. 6 no. 12 s. 81–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr.
 • Menu interface for people with physical disabilities based on EOG [Interfejs wyboru dla osób ograniczonych ruchowo oparty na EOG] / Jacek CHODAK // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2010 vol. 6 no. 12 Suppl. no. 1 s. 53–54. — Tekst pol.-ang.. — MCSB 2010 : Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych / Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny. Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum, Laboratorium Biocybernetyki. Katedra Automatyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : CMUJ, 2010
 • Calibration methods of eye movement acquisition devices [Metody kalibracji urządzeń do akwizycji sygnałów okoruchowych] / Jacek CHODAK, Tomasz KRYJAK // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2010 t. 14 z. 3/1 s. 267–278. — Bibliogr. s. 277–278, Streszcz., Summ.
 • Application of EEG-signal to control simple electric device [Sterowanie prostym urządzeniem elektrycznym za pomocą sygnału EEG] / Anna BRONIEC, Jacek CHODAK // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2009 t. 13 z. 3 [cz.] 1 s. 1059–1067. — Bibliogr. s. 1067, Streszcz., Summ.
 • Exploitation of the bright and dark pupil effect in Video Oculography (VOG) [Wykorzystanie efektu jasnej i ciemnej źrenicy w wizyjnym śledzeniu ruchu gałek ocznych] / Tomasz KRYJAK, Jacek CHODAK // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2010 t. 14 z. 3/1 s. 315–329. — Bibliogr. s. 328–329, Streszcz., Summ.
 • The idea and implementation of integrated IT solution for teaching physics lab based on e-learning platform [Koncepcja i implementacja zintegrowanego rozwiązania informatycznego dla pracowni fizycznej w oparciu o platformę e-learningową] / Jacek CHODAK, Remigiusz DUDEK, Elżbieta RULIKOWSKA-ZARĘBSKA, Wojciech TABIŚ // W: Nauczanie fizyki w uczelniach technicznych : XV konferencja : Kraków, 2–4 lipca 2007 / przygot. materiałów do dr. Grażyna Krupińska. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2007. — ISBN 978-83-921064-9-4. — S. 167–172. — Bibliogr. s. 171–172
 • Computer interface for the disabled people with very restricted movability [Komputerowy interfejs dla osób o skrajnie ograniczonej mobilności] / Jacek CHODAK, Zbigniew MIKRUT // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2005 t. 9 z. 3 s. 359–369. — Bibliogr. s. 369, Streszcz., Summ.

… the end …

Any comments or questions are welcome. Please direct them to monika [period] heiner [snail] b-tu [period] de Privacy Policy